Tredje horisontens historia

Den Första Horisonten är var människornas ursprung kommer från, systemet Sol och dess närmaste system.

Den Andra Horisonten var människornas första lyckade kolonialisering utanför första horisontens system, denna nåddes genom portaler som lämnats av de vi kommit att kalla Portalbyggarna.

Den Tredje Horisonten är en samling av system som ligger på enormt avstånd från första och andra horistonen och färden hit har möjliggjorts av samma slags portaler som ledde oss till den andra horisonten.

Portalerna mellan andra och tredje horisonten är sedan mer än 500 år spårlöst försvunna. Vad som skett är oklart men det finns många historier från de förstkomnas arkiv. Något som de flesta källor nämner är något som kommit att kallas portalkrigen. Mellan vilka fraktioner eller samlingar kriget utspelade sig är oklart, om det ens var orsaken till portalernas försvinnande. Portalerna kan ha förstörts av strider mellan första och andra horisonten då resurserna hos hemvärldarna sinat; de kan ha medvetet förstörts från tredje horisontens sida för att hålla kärnsystemens orenheter från den nya horisonten; eller så har de kollapsat in av sig själva av misstag under en av portalkrigens många bataljer.

De förstkomna:
Den första vågen av kolonisatörer från första och andra horisonten, som många kommit att tro skulle bli den sista på länge, har kommit på senare tid att kallas de förstkomna. De förstkomna anlände för mer än 500 år sedan och koloniserade en större del av de 32 system som innesluts av portalerna.

Sedan tredje horisontens isolering har mycket skett, och systemen och dess enskilda världar har blivit mer isolerade ju längre tid som gått. Många av systemen har helt saknat resurser eller intresse att upprätthålla kontakten med andra system.

De senkomna(Zeniterna):
Redan innan människan funnit portalerna till andra horisonten så skickades stora bulkfraktare till olika delar av galaxen i syfte att kolonialisera andra solsystem där möjligheten fanns för mänskligt liv.

Zenit och Nadir var två av dessa bulkfraktare som skickades mot systemet Dabaran med dess röda jättestjärna. De båda kolloserna höll vardera 100.000 människor. Större delen i kryosömn men en del av besättningen som krävts för att upprätthålla skeppen under dess färd har varit vaken och har i generationer tagit hand om skeppen.

Zenit var ensam om att anlända till sin destination. Väl framme så verkar deras uppdrag att kolonisera system meningslöst, människor har funnits här i 500 års tid. Besättningen som hållit skeppet igång delades snart i olika fraktioner som hade olika åsikter om vad som borde göras. För att undvika konfrontation så valde kaptensläkten Quassar i slutändan att väcka besättningen ur krysömnen och ge dem alla ett personligt val om vad de ville göra i denna nya värld.

Coriolis och Monoliten:

Zenits besättning splittrades och då de väl lärt sig kommunicera med resten av människorna i tredje horisonten så valde många att bosätta sig i många andra system. Zenit stannade i en bana kring planeten Kua och släkten Quassar grundade staden Monolit på planetens yta.

Sekondsläkten Yriedes påbörjade ombyggnaden av Zenit till vad som kommit att bli rymdstationen Coriolis. Då denna var färdigställd så grundade släkten det som kommit att kallas Konsortiet, vars roll det blev att återupprätta handel mellan de olika systemen och förena de förstkomna och Zeniterna. Plötsligt fanns en anledning för övriga system att samlas på en plats, en unison plats att bedriva handel och att föra diplomatiska diskussioner på. En tid med fred och nytänt engagemang hos systemens olika grupperingar hade inletts.

Vår tid utspelar sig 66 år efter Zenits ankomst till Dabaran och 63 år efter Coriolis färdigställts.

Tredje horisontens historia

Coriolis Ume Klossen2