Coriolis Ume

Vistelsen på Hamura-K

Mellanspel

Efter en intervju med Kolonialagenturens representant på stationen(och likväl statiosnchef) Rhavinna Bokor samt Bulletinens korrespondent Anata så fick gruppen äntligen tid att pusta ut en kort stund.

En av Nekatrorna som de haft ombord tog sig lös från skeppet efter att Njanko släppt lös dem från sin fångenskap och blev inom kort ihjälskjuten av stationens vaktstyrka.

Efter ett samtal med kvinnan som bad dem ta med sig kistorna från Yasirah så går diskussionerna kring hur de ska fortsätta härifrån. De beslutar sig till slut att lasta av och genomsöka kistorna på stationen…

Comments

Klossen2

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.