Coriolis Ume

Resan till Hamura-K

Mellanspel

Rollpersonerna och de andra överlevande från Yasirah begav sig med skeppet Fatimans Gåva mot portalstationen Hamura-K.

Efter att ha träffats av vad som verkar ha varit en mina så skadades skeppet och de tappade några av de staskammare de fört med sig från katastrofen. Efter lite snabb säkring av deras last så fortsatte färden i ett något trasigare skepp.

Så anlände de till slut vid Hamura-K och dockade med stationen. Väl på stationen lämnade de av de överlevande som flockades till både sjukstugan samt kantinan, dit även rollpersonerna begav sig.

Efter ett mål mat och en stunds lugn och ro hämtades de av Kolonialagenturens Stationschef och fördes till ett rum för att berätta vad som hänt…

Comments

Klossen2

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.