Coriolis Ume

Ett tufft beslut

Mellanspel

Efter att gruppen lyckats öppna en av kistorna och brutit upp låset på staskammaren finner de en kvinna som verkar drabbad av stas-sjukan, varpå de för henne till sjukstugan.

Efter en första misstanke om att kvinnan har blivit bortförd mot sin vilja så övertygar Njanko gruppen om att det är mer troligt att kvinnan är en förrymd brottsling, inom kort är hon spårlöst försvunnen, likt kvinnan som bett dem medföra kistorna till Coriolis.

Efter påtryckningar från Rhavinna beslutar Djinn och Njanko att det är dags att bege sig till Coriolis, efter långa diskussioner om vad som bör göras härnäst väljer Tariq att stanna kvar på Hamura-K med kistorna de fann på Yasirah.

Väl tillbaks i Kua-systemet finner skeppet Fatimas Gåva inom kort en eskort tillbaka till Coriolis. I gardets egna hamn blir de inom kort bordade av män i svarta rustningar som hämtar Nekatrorna från skeppet.

Väl ombord på stationen möts gruppen av Stiftelsens representant i rådet, Morwan Pasa med anhang, och blir prompt eskorterade till innanför rådspalatsets väggar. Djinn med hjälp av Njanko återberättar historien ur ett ögonvittnes perspektiv inför rådets utvalda, följt av komplimanger från Morwan själv.

Comments

Klossen2

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.