Coriolis Ume

En resa påbörjad

Introduktion

Njanko tillsammans med sin vän Djinn har kommit över ett skepp vid namn Sefira efter Njanko tagit ett större lån från några gamla “vänner”. Ombord skeppet jobbar mekanikern Tariq som fortsätter sin anställning på Sefira trots dess nya ägare.

Comments

Klossen2

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.