Konsortiet

Konsortiet utgörs av en rad storföretag som tillsammans dominerar handel, nyhetsflöde, forskning och etablering av kolonier i horisonten.

Konsortiet är sprungen ur skeppet Zenits sekond-släkt Yriedes och deras storslagna vision för den tredje horisonten. Deras tidiga motto var “Sälj allt till alla”. De etablerades tidigt efter Coriolis byggnad då de kunde öppna stora handelsvägar mellan planeter med deras oskadade teknologi och kunde genom detta enkelt starta samarbete med alla olika typer av produktion.

De finns representerade på i stort sett alla system och nästan alla planeter i någon form, antingen genom faktiska utposter eller posteringar på portalstationer eller i form av kolonier.

Konsortiet innefattar även tre väldigt stora organisationer;

Bulletinen

Ett mediakonglomerat som delar sina intressen mellan underhållning och informationsspridning. De äger det största kommunikationsnätet i tredje horisonten och har därav nästan monopol på post(information) som skickas mellan systemen.

Kolonialagenturen

En kvarleva från kaptensläkten Quassar som bosatte sig på Kua. Användes till en början som ett hjälpmedel för Zeniterna att hitta ut i Horistonten, men sträcker sig mycket längre än så numera. Kolonialagenturen utför egentligen ingen kolonisering utan tillhandahåller kapital, teknologi samt utbildning till kolonisatörer de finner värda att investera i.

Stiftelsen

Stiftelsen är den enda grenen inom konsortiet som inte direkt tar in inkomst åt företaget. Deras störa sysselsättning är forskning inom en mängd olika områden och används i första hand till att utöka de andra grenarnas övertag gentemot motståndare, men mycket av det som utvecklas säljs vidare.

Konsortiet

Coriolis Ume Klossen2