Fria Ligan

Fria ligan är en organisation som vill vara en motkraft till Konsortiets massiva dominans på Coriolis, och ibland lyckas med det.

Fria ligan är en samling ur arbetarklassen på Coriolis som gått samman för att skapa en bättre framtid för den tredje horisonten. Detta skedde först och främst genom att motverka Konsortiet men har allt mer gått över till att samla till sig arbetare inom horisontens alla yrken som är liktänkande.

Att ingå i Fria Ligan genom månadsavgiften ger medlemmarna några stora förmåner.

De använder sitt inflytande främst till att pressa Konsortiet, tvinga fram högre löner och bättre villkor för “sina” anställda. Ligan erbjuder även ett eget ersättningssystem vid invalidiserande skador samt är i uppstarten av ett pensionssystem. Man får även tillgång till deras läroverk som ger tillgång till en gratis examen inom enklare lära inom de flesta ämnen.

De har även autioner för sina medlemmar där man säljer både tjänster samt föremål till låga priser.

Fria Ligan

Coriolis Ume Klossen2