Coriolis Ume

Ett tufft beslut
Mellanspel

Efter att gruppen lyckats öppna en av kistorna och brutit upp låset på staskammaren finner de en kvinna som verkar drabbad av stas-sjukan, varpå de för henne till sjukstugan.

Efter en första misstanke om att kvinnan har blivit bortförd mot sin vilja så övertygar Njanko gruppen om att det är mer troligt att kvinnan är en förrymd brottsling, inom kort är hon spårlöst försvunnen, likt kvinnan som bett dem medföra kistorna till Coriolis.

Efter påtryckningar från Rhavinna beslutar Djinn och Njanko att det är dags att bege sig till Coriolis, efter långa diskussioner om vad som bör göras härnäst väljer Tariq att stanna kvar på Hamura-K med kistorna de fann på Yasirah.

Väl tillbaks i Kua-systemet finner skeppet Fatimas Gåva inom kort en eskort tillbaka till Coriolis. I gardets egna hamn blir de inom kort bordade av män i svarta rustningar som hämtar Nekatrorna från skeppet.

Väl ombord på stationen möts gruppen av Stiftelsens representant i rådet, Morwan Pasa med anhang, och blir prompt eskorterade till innanför rådspalatsets väggar. Djinn med hjälp av Njanko återberättar historien ur ett ögonvittnes perspektiv inför rådets utvalda, följt av komplimanger från Morwan själv.

View
Vistelsen på Hamura-K
Mellanspel

Efter en intervju med Kolonialagenturens representant på stationen(och likväl statiosnchef) Rhavinna Bokor samt Bulletinens korrespondent Anata så fick gruppen äntligen tid att pusta ut en kort stund.

En av Nekatrorna som de haft ombord tog sig lös från skeppet efter att Njanko släppt lös dem från sin fångenskap och blev inom kort ihjälskjuten av stationens vaktstyrka.

Efter ett samtal med kvinnan som bad dem ta med sig kistorna från Yasirah så går diskussionerna kring hur de ska fortsätta härifrån. De beslutar sig till slut att lasta av och genomsöka kistorna på stationen…

View
Resan till Hamura-K
Mellanspel

Rollpersonerna och de andra överlevande från Yasirah begav sig med skeppet Fatimans Gåva mot portalstationen Hamura-K.

Efter att ha träffats av vad som verkar ha varit en mina så skadades skeppet och de tappade några av de staskammare de fört med sig från katastrofen. Efter lite snabb säkring av deras last så fortsatte färden i ett något trasigare skepp.

Så anlände de till slut vid Hamura-K och dockade med stationen. Väl på stationen lämnade de av de överlevande som flockades till både sjukstugan samt kantinan, dit även rollpersonerna begav sig.

Efter ett mål mat och en stunds lugn och ro hämtades de av Kolonialagenturens Stationschef och fördes till ett rum för att berätta vad som hänt…

View
Yasirahs Sista Färd
Fristående äventyr

Besättningen fann Selesti ombord den döende linjekryssaren och räddade livet på en stor mängd av dess passagerare.

View
En resa påbörjad
Introduktion

Njanko tillsammans med sin vän Djinn har kommit över ett skepp vid namn Sefira efter Njanko tagit ett större lån från några gamla “vänner”. Ombord skeppet jobbar mekanikern Tariq som fortsätter sin anställning på Sefira trots dess nya ägare.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.